Όλες οι συσκευασίες μας ανακυκλωνονται 100%.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Παράγεται και από ανακυκλωμένα υλικά, χρησιμοποιείται πολλές φορές και ανακυκλώνεται 100%.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιστροφή στα Προϊόντα