Πρόκειται για τσάντες που είναι κατασκευασμένες με πρώτη ύλη το άμυλο και δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος ανεξάρτητα από το πάχος υλικού.
ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΉΣΙΜΕΣ
Παράγεται και από ανακυκλωμένα υλικά, χρησιμοποιείται πολλές φορές και ανακυκλώνεται 100%.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιστροφή στα Προϊόντα