Η Τimiplast παράγει σακούλες τύπου Wicket για χρήση , είτε από αυτόματες συσκευαστικές μηχανές , είτε για συσκευασία με το χέρι. Οι επιλογές της Wicket συσκευασίας, είναι πολλές και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
Συσκευασία Wicket