Επαναχρησιμοποιούμενη πλαστική τσάντα ορίζεται η τσάντα που έχει παραχθεί με πάχος υλικού ίσο ή μεγαλύτερο από 50micro και ο όγκος της είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τα όσα ορίζει το πρότυπο UNE53942 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο. Οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες είναι σημαντικό κίνητρο
* Ρωτήστε μας αν η τσάντα που έχετε ή επιθυμείτε να κατασκευάσετε, είναι επαναχρησιμοποιούμενη.
Επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές τσάντες