Πρόκειται για τσάντες που είναι κατασκευασμένες με πρώτη ύλη το άμυλο και δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος ανεξάρτητα από το πάχος υλικού.
Βιοδιασπώμενες Τσάντες