Είδος πρώτης ανάγκης· το ψωμί.  Ποιος δε θα ήθελε να το παραλάβει σε μία τσάντα που να ξεχωρίζει;
Τσάντα Αρτοποιείου